Co w efekcie popełnienia oszustwa?

Opublikowane przez dona w dniu

Zabieg śledzenia z urzędu czyli z posądzenia ogólnego sprowadza się do części czynów karalnych opisanych w przepisie karnym. Powiadomienie władzy to procedura, jaka jest obowiązkiem któregokolwiek mieszkańca będącego obserwatorem pogwałcenia.

Pojęcie też zakres obligacji karnej

Podejrzany uczynku zabronionego określonego w statucie karnym, podlega obligacji karnej. Innymi słowy, sprawca może odpowiadać za popełniony czyn wyłącznie wtedy, gdy jest on sprecyzowany w prawie karnym. W przeciwnym razie nie jest to przestępstwo.

Trzy etapy postępowania karnego

Postępowanie karne jest następstwem popełnienia przestępstwa określonego w kodeksie karnym.

Wyróżniamy trzy etapy takiego procesu.

Postępowanie przygotowawcze to pierwszy etap, w którym policja bada czy został popełniony czyn zakazany przez prawo karne.

Postępowanie sądowe to drugi zasadniczy etap. To w nim określane jest, czy prawo zostało złamane oraz jaka przysługuje za to kara.

Końcowym etapem procesu karnego jest postępowanie wykonawcze czyli wykonanie kary.

Czy każdy człowiek ma prawo do obrońcy?

Prawo do obrońcy we wszystkich etapach procesu karnego gwarantuje Konstytucja. Podejrzany może wystąpić z wnioskiem o obrońcę z urzędu, jeśli udowodni iż nie jest w stanie ponieść kosztów obrony z wyboru. Podczas postępowania sądowego, podejrzany posiada możliwość ubiegania się o obrońcę z urzędu. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, osoby niewidome, głuchonieme oraz w przypadku, kiedy sąd ma obiekcję, czy osoba rozmyślnie dokonała czynu zabronionego, należy się adwokat z urzędu. To samo tyczy się osób, u których zaistniała wątpliwość, czy stan psychiczny podejrzanego pozwala na udział w postępowaniu i samodzielną obronę. W przypadku kiedy, podejrzanego stać na obrońcę z wyboru może go poszukać poprzez Internet, wystarczy wpisać w Google np: adwokat Lodz.

Kategorie: Różności