Postępowanie trafiło do komornika – czy od razu będzie egzekucja?

Opublikowane przez dona w dniu

Wyzwaniem dla komornika jest egzekwowanie w imieniu dłużników opłat od zalegających z płatnościami podmiotów i osób. Ostatecznie dochodzi do wyegzekwowania zapłaty długów za pomocą środków przymusu np. oplombowanie i zlicytowanie własności dłużnika. Z tym, że nie ma w tym żadnego widzimisię – egzekucje przebiegają wyłącznie na skutek decyzji sądowych.

Jaki tytuł działania ma komornik?

Potrzeba decyzji wymiaru sprawiedliwości – dopiero od teraz wolno rozpocząć ściganie wierzyciela. Jest to tytuł egzekucyjny, czyli dokument, który stwierdza przymus uregulowania określonego świadczenia przez zadłużonego. Razem z tytułem powinna zostać także uchwalona klauzula wykonalności, poświadczająca, że dany tytuł nadaje się do przymusowego wykonania przez komornika.

Zajęcie komornicze – co komornik ma prawo zająć oplombować?

Komornik nie pracuje w próżni, toteż zdecydowanie musi pracować w porozumieniu z zainteresowanym odzyskaniem długu. Nie jest możliwe by zrobił działania ponad poziom oczekiwań, które wnosi beneficjent długu. Komornik jest zobowiązany postępować przedkładając wniosek o przeprowadzenie postępowania, przy czym wierzyciel może wskazać, w jaki sposób komornik poprowadzi procedurę dochodzenia zaległych kwot.

W zgodzie z prawem komornik może zająć poszczególne elementy:
– wartościowe przedmioty, które spienięża na etapie licytacji komorniczej.
– domy, parcele itp. także przeznaczone na licytację.
– dochody stanowiące wynagrodzenie, ale z pewnymi zastrzeżeniami. W grę nie wchodzi kwota ponad pensję minimalną. Przy zadłużeniu alimentacyjnym komornik może zająć 3/5 zarobków na podstawie umowy o pracę – wówczas minimum wypłaty nie jest chronione.
– gdy zadłużony posiada emeryturę lub rentę – W wysokości 25 proc.
– konto w banku, przy czym chroniona pozostaje kwota liczona jako trzy wysokości wynagrodzenia w sektorze gospodarczym w skali miesiąca.
papiery wartościowe.

Licytacja komornicza – czy jest na nią dobra metoda

Wypróbowując jedyny skuteczny środek obrony przed licytacją, zadłużony może ubiegać się o oddłużenie. Wystarczy postarać się o upadłość konsumencką, należy złożyć odpowiednio uzasadniony wniosek do organów sądowych. Mnóstwo kancelarii specjalizuje się w tym zakresie, więc powinno wystarczyć umieszczenie w oknie Google’a hasła „upadłość konsumencka łódź” (lub inne miasto, istotne, by wpaść na trop najbliżej swojego adresu). Toczące się ju egzekucje komornicze pozostają w mocy, gdy złoży się taki wniosek sądu. Wiążące dla komornika wstrzymanie następuje jedynie gdy sąd obwieści upadłość konsumencką. Jednak majątek, który zadłużony musiał oddać na drodze licytacji do chwili postanowienia o upadłości konsumenckiej, nigdy już do niego nie powrócą. Ale to i tak najlepsze wyjście dla osób w dramatycznym położeniu finansowym.

Kategorie: Rodzina